Hotel i vrtić za pse

Cjenik

HOTEL

Preuzimanje pasa 8-20 h

Više od jednog dana / More then one day

Samo jedan dan / Just one day +25%

1 pas

15,93€/dan (120kn)

19,91€/dan (150kn)

2. pas (istog vlasnika)-25%

11,95€/dan (90kn)

15,93€/dan (120kn)

Svaki sljedeći pas ( istog vlasnika )

9,95€/dan (75 kn)

12,47€/dan (94 kn)

1 pas nakon 30 dana (avansno)

12,74 €/dan (96 kn)

U cijenu nije uračunata hrana ! 

Ako pas koristi našu premium hranu doplata

 

3,32€ /dan (25 kn)

For our food there is an extra charge of.

3,32€ /day(25 kn)

Preuzimanje pasa sljedeći dan do 11 sati, a ako pas ostaje duže od toga vremena primjenjuje se cjenik vrtića.

REZERVIRAJ

VRTIĆ

Max 9 sati boravka

Max 12 sati boravka

1 pas

10,61 €/dan (80 kn)

13,27€(100kn) / produženi dan

2. pas (istog vlasnika)

8,63€/dan (65 kn)

9,95€ / produženi dan (75 kn)

NAPOMENA :
1 dan = max. 9 sati boravka
produženi dan = max. 12 sati boravka
Sve ostale varijante po dogovoru.
Prekoračenjem dogovorenog vremena prelazite u u višu vremensku i cjenovnu kategoriju !

REZERVIRAJ